Świdnica 05.09.2017 r.

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy

ul. Kościelna 32

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Najem pomieszczenia i prowadzenia sklepiku szkolnego
w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy.”

1. Wymagany termin realizacji: 12.09.2017 r. – 30.06.2018 r.

2. Szczegółowe warunki ofertowe zostały zamieszczona na stronie internetowej szkoły: lo3.net.pl

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

Elżbieta Więcek

tel. 74/852 19 81 lub 74/852 03 12

4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

5. Zakres oferty obejmuje:

Najem pomieszczenia (w suterenie) o powierzchni 22 m2 i prowadzenie sklepiku szkolnego.

6. Kryteria oceny ofert:

– wysokość czynszu za najem (100%)

7. Oferty należy składać w sekretariacie Wynajmującego, w terminie

do dnia 11.09.2017 r. do godz. 10.00

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wynajmującego,

w dniu 11.09.2017 r. o godz. 11.00

Dokumenty do ściągnięcia:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
Oświadczenie oferenta (załącznik nr 2)
Projekt umowy (załącznik nr 3)